Thông Báo

13/8/2015|11:32
Về việc đổi tên Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu kể từ ngày 21/7/2015

 Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 06/7/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Công ty TNHH Xuân Cầu xin thông báo tới Quý khách hàng như sau

Kể từ ngày 21/7/2015, Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.

Thay đổi tên Công ty với các thông tin chi tiết:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên công ty

Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu

Thay đổi

Tên nước ngoài

XUANCAU LAND COMPANY LIMTED

XUANCAU INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Thay đổi

Tên viết tắt

XCL.,LTD

XC.,JSC

Thay đổi

Địa chỉ

Xóm Miễu, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Xóm Miễu, Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Không đổi

Mã số doanh nghiệp

5400240083

5400240083

Không đổi

Mẫu dấu

Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu

Thay đổi

 

  Vậy Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu xin thông báo để Quý khách hàng được biết

 Trân trọng,