Công ty TNHH Xuân Cầu đã ủng hộ 1 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”

25/6/2015|15:7
Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2011. Công ty TNHH Xuân Cầu đã ủng hộ 1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhằm hưởng ứng buổi phát động quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Hưng Yên.

 Theo ông Tô Dũng, giám đốc công ty THHH Xuân Cầu, đây là hành động thiết thực góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng xã hội tốt đẹp, quê hương giàu đẹp. Sự ủng hộ trên không chỉ thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng của công ty TNHH Xuân Cầu mà còn thể hiện bằng việc làm cụ thể nằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ hộ nghèo, giúp họ vượt lên khó khăn, hòa nhập với cuộc sống tốt hơn.

 
Đóng góp này được UBND tỉnh Hưng Yên đánh giá là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần to lớn giúp các hộ nghèo tại địa phương cải thiện điều kiện nhà ở, sớm vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định. Đồng thời, qua đây cũng khẳng định thêm vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong phong trào vận động toàn dân đoàn kết, cùng chung vai góp sức giúp đỡ cho đồng bào nghèo trong cả nước.